EnglishSwedish

Alla våra bilder och illustrationer är royalty fria vilket innebär att de betalas en gång och därefter får
man nyttja dem hur länge man vill och hur man vill med vissa få restriktioner.

Royalty fria bilder får andvändas till:

Image bild på en kommersiell webbplats

På elektroniska och tryckta dokument och rapporter

Multimedia presentation t.ex. PowerPoint

Film och videopresentationer, reklamfilm

All typ av annonsering både i tryck och på webb

Till böcker och flygblad

Press artiklar

Tryckta dekorationer

Som Skärmsläckare eller skrivbords bild

Bilderna får användas till tryck på förpackningar t.ex. CD konvolut eller
mjölkförpackning.

Det totala antalet kopior får inte överskrida 500 000 (i tryckt format). Kopior utöver detta bidrar till ytterligare royalties till en kostnad av 0.01 Euro per kopia.

Däremot inte till:

På affischer som är tänkta att massproduceras och säljas vidare

På t-shirtar och muggar som är tänkta att massproduceras och säljas vidare

Diverse andra objekt som är tänkta att massproduceras för att säljas vidare t.ex. vykort

Copyrighten till bilden ägs alltid av fotografen och allt material skyddas av upphovsrätts lagen.
Läs mer i Fotomedias Avtalsvillkor Här beskrivs ingående dels hur man får använda denna
webbplats och hur fotona skyddas.

Om något är oklart vad gäller copyright ta då gärna kontakt med oss!

Bilder endast för redaktionellt ändamål


En del av bilderna som finns på Fotomedia (Stockphotomedia) innehåller ansikten/människor och/eller varumärken/sevärdheter/logotyper/konst/etc. som går att känna igen(Royalty fria redaktionella bilder). Dessa är tillgängliga för försäljning, utan gällande Egendoms- och/eller Modellöverlåtelser. I sådana fall kommer det att finnas en notering nära bilden med texten:

“Endast för redaktionellt ändamål”

Bilder for redaktionellt ändamål får endast användas av behörig massmedia, som förutsätts vara opartisk och som når en stor, anonym publik.

"Anonym" definieras som tillgänglig för alla i spridningsområdet.

"Stor" är ett något vagt begrepp, men en upplaga på 2,000 kan ofta ses som ett minimum. Mediet får innehålla annonser.

Allmänt accepterat redaktionellt bruk inkluderar följande:

• Tidningsartiklar och specialartiklar som har en koppling till användandet av bilden (bildens användning).
• Internet- (webb-) artiklar och specialartiklar som har en koppling till användandet av bilden (bildens användning).
• Böcker som handlar om ämnet.

• Beskära en bild och ändra ljus/kontrast är tillåtet.

Om du inte är säker på om ändamålet endast är redaktionellt eller om du känner en tveksamhet, vänligen skicka ett E-mall till oss på info@stockphotomedia.com och fråga om råd.

FAQs

Kan jag använda fotona jag köper från Fotomedia i fler än ett projekt?
Om varje projekt är annorlunda avseende på konceptet, (inte baserat på en mall) kan du använda fotona för fler än en klient. Du behöver inte köpa dem två gånger. Om ditt koncept är samma kan du inte använda bilderna på grund av att det kommer att ses som återdistribution/omfördelning. Det totala antalet kopior får inte överskrida 500 000 (i tryckt format). Kopior utöver detta bidrar till ytterligare royalties till en kostnad av 0.01 Euro per kopia.

Måste jag skriva vem som tagit bilden?
Detta är inte absolut nödvändigt, men det rekommenderas starkt och är mycket uppskattat. Framgången för Fotomedia.se beror till stor del på att våra medlemmar laddar upp bilder. Fortsatt framgång och tillväxt är möjligt tack vare varje medlem. En rad där det står t.ex. “Fotograf: John Smith | Byrå: Fotomedia.se" placerad någonstans i er design kommer att uppskattas mycket.

Kan jag använda bilderna på visitkort?
Om designen på ditt visitkort är unikt, vilket betyder att du inte säljer samma design till olika företag, kan du använda bilderna så länge det totala antalet visitkort (för alla anställda) inte överstiger 500 000 stycken. Notera dock att bilden inte kan användas som del av en logo.
Kopior utöver detta bidrar till ytterligare royalties till en kostnad av 0.01 Euro per kopia.

Kan jag använda bilden på ett vykort som jag skickar till mina kunder?
Bilderna som laddas ner genom att använda Royalty Free license kan inkluderas på vykort som skickas till företagets kunder och/eller partners men BARA om vykortet är reklam för företagets service och produkter, d.v.s. om det är annons/reklam. Du kan inte sälja dessa vykort och det största tillåtna antalet är 500 000 stycken. Kopior utöver detta bidrar till ytterligare royalties till en kostnad av 0.01 Euro per kopia.

Jag har förlorat filerna som jag laddade ner tidigare från Fotomedia, kan jag ladda ner dem igen?
Du har två veckor på dig att ladda ner samma fil igen (för att lösa problem som kan hända under nedladdningsprocessen: fil som laddats ner på fel sätt/inkorrekt, förbindelsen bruten, på grund av bandbredd, etc.). Efter denna period kan du ladda ner samma fil igen genom ett nytt köp.

Jag är en köpare som undrar om jag kan få Model-release som ni har arkiverat tillsammans med en bild som jag är intresserad av att ladda ner. Om det är möjligt, vad kostar det?
Vår byrå har kopior av Model-release dokument för alla bilder som inkluderar identifierbara personer. De har fyllts i och skrivits under av modellerna i närvaro av ett vittne. Vi ger inte ut några kopior av detta dokument, även om du skaffar licens, på grund av säkerhetsskäl. Kopia lämnas endast ut om en myndighet officiellt kräver detta.

Hur köper man bilder med krediter?
För att betala med Krediter klickar du på ”Ladda ned”-knappen vid vald bildstorlek, godkänd användningsvillkoren och Spara bilden i ... till valdplats.
(du måste vara inloggad för att kunna se Ladda ned-knappen).
Så fort du har tryckt på Nedladdningsknappen och godkänt användningsvillkoren kommer det aktuella antalet Krediter automatiskt att dras från ditt konto.

I vissa fall är filen som du laddade ner inte 300 Dpi. 
Detta beror på att standardupplösningen i vissa kameror, scanner eller annan utrustning är lägre än 300 Dpi. Det betyder dock inte att filen inte kan användas. Innan du laddar ner en fil ber vi dig att kontrollera “utskriftsstorlek” som visas under den bildstorlek, “small” eller “large”, som du vill ladda ner för webb- och tryckanvändning. Använd någon grafikmjukvara för att anpassa upplösningen (om du använder Adobe Photoshop ber vi dig att kontrollera så att ”Resample image”-rutan inte är markerad innan du ändrar upplösningen på filen till 300 Dpi).

Kan bilderna modifieras?
Du kan beskära, modifiera och göra ändringar med alla våra bilder/illustrationer.

Skissbild? 
För att spara skissbilden, högerklicka och välj "Spara bild som..." för att ladda ner till din egen dator.

Vi rekommenderar 
att du refererar till och ger credit till agenturen och fotografen när du använder en BILD.

Tusentals gratis bilder...

1000-tals gratis bilder,  vidare till gratis sektionen...
Dessa kan användas kommersiellt för webb och tryck precis som vid vanliga köp av våra bilder.